zsidó Kohn és Grün viccek – 1

hétfő, január 20, 2014

– Józsi bácsi, a maguk falujában van antiszemitizmus?
– Nincs, de igény lenne rá…

Haldoklik az öreg Kohn. Mondja a feleségének:
– Asszony, ha meghalok, minden vagyonomat temesd el velem!
Pár nap múlva a temetés után áll a sírnál Kohnné és a barátnője. Azt mondja a barátnő:
– Ugye, nem voltál olyan hülye, hogy minden vagyonát eladtad, vettél egy nagy gyémántot, és betetted abba a kis dobozba az urad mellé!?
– Ó, barátném, én mindig engedelmeskedtem az uramnak. Eladtam minden vagyonát, betettem a számlámra, írtam neki egy csekket, ha beváltja, beváltja, ha nem, nem…

   

Kohn tanácsot szeretne kérni a rabbitól ezért felhívja telefonon. A rabbi személyes találkozót javasol a lakásán.
– Rendben – mondja Kohn -, de hogy jutok el a lakásodhoz?
– Dohány utca 12. Mikor itt vagy, a jobb könyököddel beütöd az 52-es kódot, a liftben a bal könyököddel megnyomod az 5-ös gombot, a folyosón balra, majd a csengőmet megnyomod egyszer a jobb könyököddel és már itt is vagy!
– Értem, de miért kell a könyökömmel nyomni a gombokat?
– Ejnye Kohn, tanácsot szeretnél, csak nem jössz üres kézzel!

Kohn titkos megbízatást kap, ejtőernyővel átdobják a frontvonalon, hogy szétszórjon az arabok között egy nagy táskányi röplapot. Fel is száll a repülő, és átdobják Kohnt a frontvonalon. Eltelik egy nap, eltelik a második, de Kohn nem érkezik vissza. Harmadik nap jelentkezik a felettesénél.
– Hol volt maga ennyi ideig? Azt a táska röplapot egy óra alatt szét lehetett volna szórni.
– Hát, szétszórni igen, de eladni?

Repülőgépen utazik két arab. Egyikük az ablak mellett ül, míg a másik a középső széken. Ekkor egy izraeli utas érkezik, és elfoglalja a mellettük levő, harmadik széket. Felemelkedik a gép, az izraeli kényelembe helyezi magát, leveszi cipőjét, kényelmesen kinyújtózva hátradől. Az egyik arabnak egy ötlete támad:
– Elnézést, uram, nem hozna nekem egy csésze teát? – kérdi az izraelitől.
Az izraeli furcsállva nézi, de aztán fogja magát, és mezítlábasan elmegy.
Az arab felkapja az egyik cipőjét, és beleköp. Kisvártatva megjelenik a cipő tulajdonosa a teával, ám ekkor a másik arab is megszólítja:
– Ne haragudjon, hogy most szólok, de hozna nekem is egy csészével?
Emberünk megfordul és ismét elmegy teáért. A másik arab beleköp a másik cipőbe. Az izraeli visszatér, az arabok megisszák teájukat, magukban jót mulatva. Amikor a gép leszálláshoz készülődik, az izraeli utas páros lábbal belelép cipőibe, és megdöbbenve konstatálja, valami nem stimmel velük. Félhangosan megszólal:
– Azért ez szörnyű! Mindannyian emberek vagyunk, és itt szórakozunk egymással! Beleköpünk egymás cipőjébe, belepisilünk egymás teájába…

A szegény Khon Avris, a város koldusa, az egész napos koldulás során, mindenhol csak egy szelet kenyeret kapott. A napvégén, utolsó próbálkozásként, a gazdag kóser hentes ajtaján kopogtat, ahol a háziszolga a kapu kisablakán kinézvén kérdezi:
– Jó napot! Mit akar?
Erre a szegény Khon Ávris azt mondja:
– Hát kérem, én csak egy kis alamizsnát kérnék.
Közben a ház úrnője odaszól:
– Mondja neki, hogy csak egész kenyerünk van itthon.
Mire a szegény Khon Ávris a zsákjába nyúlva visszakiabál:
– Nem gond! Tudok visszaadni!

A lóversenypályán Kohn észreveszi, hogy egy pap belopakodik az istállóba és megáldja az egyik lovat. Megjegyzi a lovat, majd csodálkozva látja, hogy a következő futamot az addig esélytelennek tartott ló toronymagasan megnyeri.
A következő héten futam előtt elbújik az istállóban. Jön megint a pap, megáldja az egyik paripát. Emberünk rohan a bukmékerhez, feltesz 5 dollárt a lóra, majd amikor tényleg a megáldott ló nyer, besöpri az 50 dollárnyi nyereményt.
A következő héten megint meglesi a papot, majd a sikeres fogadás után 20.000 dollárral lesz gazdagabb. A nagy sikeren felbuzdulva a következő hétre mindenét eladja, majd – miután ismét kileste a papot – minden pénzét ráteszi az akkor megáldott lóra. Azonban ez a ló teljesen lemarad, majd féltávnál összeesik és kileheli a lelkét.
Kohn felháborodva rohan a paphoz:
– Atya, miért tette ezt velem? Eddig ahányszor megáldott egy lovat, az
nyert, ez meg most még a célba se tudott bevánszorogni!
A pap a fejét csóválja:
– Látod, fiam, ez a baj veletek, zsidókkal. Nem tudjátok megkülönböztetni az áldást az utolsó kenettől…

A rabbi bekukucskál az ablakon, s megdöbbenve látja, hogy – nem törődve a hosszúnappal – három bóher odabent dohányzik. Bemegy, és kérdőre vonja őket:
– Rabbi, bocsáss meg, elfelejtettem, hogy hosszúnap van – mondja az egyik.
– Rabbi, bocsáss meg, elfelejtettem, hogy hosszúnapkor nem szabad dohányozni.
– Rabbi, bocsáss meg – így a harmadik -, elfelejtettem behúzni a függönyt.

Kohn és Grün találkozik:
– Szervusz Grün! Mi van mit vettél? Miért van annyi óvszer a kezedben?
– 25 darabot vettem! – válaszol Grün.
– De miért?
– Nézd, bementem a boltba, és egy iszonyú jó begyes szőke eladó odalép, és megkérdezi: “Mit óhajt uram?”.
– Kotont szeretnék vásárolni, válaszoltam.
– Megengedi, hogy méretet vegyek? – így a nő.
Elképedve válaszoltam, hogy természetesen. A nő elém térdel, előveszi, teljesen beveszi, leápol végig, majd száját megtörülve közli:
– Ez a méret van, mennyit parancsol belőle?
Ennyi jóért nem volt pofám néhányat mondani, így kértem 25-öt. Na ez történt – mondja Kohnnak.
Kohn teljesen transzba jőve kérdezi:
– S ez így lesz, ha én megyek be???
– Persze.
Kohn elrohan a boltba, ahol valóban ott a bomba nő.
– Kotont szeretnék vásárolni. – hadarja gyorsan az eladónak.
– Megengedi, hogy méretet vegyek önről? – kérdezi kéjes szájjal a hölgy.
– Természetesen!!!
A nő letérdel, előveszi, kiadóan leápolja, full extra, majd megkérdi Kohnt:
– Ez a méret van, mennyit parancsol belőle?
– …köszönöm, egyet se, csak érdeklődtem…!

   

Egy katolikus férfi benősül egy zsidó családba, ezért elhatározza, hogy felveszi a zsidó vallást is. Egy éven keresztül tanulmányozza a könyveket, szokásokat, majd elmegy a rabbihoz. A rabbi így szól hozzá:
– Fiam, mielőtt elvégeznénk a szertartást, egy vizsgát kell letenned. Szeretném, ha most megbeszélnénk ennek a költségeit. Az
én tiszteletdíjam 5000 dollár.
– 5000 dollár?! – kiált fel a jelölt – Az nagyon sok. 500 dollárnál többet nem adok érte!
– Gratulálok, átmentél a vizsgán!

Az indiánok elfognak egy angolt, egy németet és egy zsidót. Mindhármuktól megkérdezik, hogy hogyan akarnak meghalni, mert a bőrükből úgyis kenut készítenek. Az angol pisztolyt kér, megkapja, lelövi magát. A német fel akarja akasztatni magát, hát felakasztják. A zsidó hosszasan gondolkodik, majd egy villát kér. Megkapja, majd elkezdi magát szúrni a villával, és közben ezt kiabálja:
– Hogy süllyedjen el az a vacak kenutok!

 

Feliratkozás a viccfutárra:
V I C C É R T E S Í T Ő

Viccfutár